Laila og tanker om småbørnsmusik

Interessen fo10606314_786835344740947_4225229431213461788_nr småbørnsmusikken opstod, da jeg fødte min første søn i 2005. Sideløbende med at yderligere to dejlige sønner er kommet til, er interessen for denne tidlige start på musikundervisningen også vokset, og jeg har efterhånden opbygget stor viden og et betragteligt repertoire inden for området, både gennem selvstudier og via kurser. Jeg har undervist i småbørns musik siden 2009.

Som barn af klassiske musikere voksede jeg op med, at musik er noget man lytter aktivt til og deltager aktivt i. Stunder med musik er med til at berige mit liv og give det dybde, nydelse, samhørighedsfølelse og glæde.

Tidligere har jeg arbejdet 12 år som lærer i Folkeskolen, hvor fundamentet altid har været musik. Udover læreruddannelsen med linjefagene musik og dansk har jeg endvidere en Pædagogisk Diplomuddannelse i musik og drama.

 

Hvorfor skal små børn have musik?

12647139_940593216031825_8209684095769970621_n

Musik og glæden herved et et mål i sig selv, men ved musikalsk stimulering styrkes også den sociale, sproglige, motoriske og sansemæssige udvikling. Musik udvikler os som mennesker og styrker fællesskabsfølelsen. Musikken kræver vores nærvær, men hjælper os også med at være det. Det er måden vi er sammen med børnene på, når vi enten lytter til eller er udøvende i musikken, der er afgørende for den musikalske oplevelse og kvalitet. Nærvær er kodeordet. Derfor er det vigtigt at børn og voksne er sammen om musik. Jeg ønsker, at flere vil finde ro og tid til at dyrke musikken aktivt. Enten som aktiv lytter, danser eller som udøvende på et instrument eller i sang, alene eller sammen med andre.

Et livslangt kvalitativt forhold til musik fordres ved at starte så tidligt som muligt, sagt med Zoltan Kodalys ord:12647221_940593326031814_702887150400561329_n

“Et barns musikalske opdragelse skal begynde ni måneder før dets fødsel – og helst ni måneder før moderens fødsel.”

Allervigtigst er det dog, at man kommer i gang! Mit håb er, at flere vil smide de fordomme, de måtte have til dem selv og deres evner indenfor musik, for vi er alle født med musikalske anlæg, og det er sandt, at hver fugl synger med sit næb. Netop dette, kan vi lære af børnene, for de “gør det bare”! De synger, danser, klapper, spiller, laver rytmer, kommunikerer, efterligner al mulig lyd og sprog. Hvis vi voksne leger med – og til tider går et skridt foran – gør vi ikke blot en investering i børnenes musikalske kompetenceudvikling, men i deres generelle trivsel og udvikling.